فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آمار

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Statistical Research of Iran 1735-1294 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
Journal of Iranian Statistical Society 1726-4057 Autumn 2020 انجمن آمار ایران
نشریه اندیشه آماری 1026-8944 پاییز و زمستان 1399 انجمن آمار ایران
نشریه بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1398 پژوهشکده آمار
نشریه گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1400 انجمن آمار ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال