فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آمار

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Computational Statistics and Modeling 2676-5926 Spring-Summer 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
The Iranian Statistical Society 1726-4057 آبان 1398 انجمن آمار ایران
اندیشه آماری 1026-8944 بهار و تابستان 1398 انجمن آمار ایران
بررسی های آمار رسمی ایران 2008-5214 پاییز و زمستان 1397 مرکز آمار ایران
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
مجله علوم آماری 1735-8183 پاییز و زمستان 1398 انجمن آمار ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال