فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Human, Health and halal Metrics Summer Autumn 2020 مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
Journal of Neurodevelopmental Cognition 2645-565X Summer-Autumn 2020 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 اردیبهشت 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار زمستان 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
|
  • دوفصلنامه علوم پایه - مطالعات میان رشته ای
    صاحب امتیاز: مرکز ملی تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران
    مدیر مسئول: دکتر بهروز جنت
    سردبیر: دکتر نفیسه صادقی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Summer Autumn 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال