فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی زلزله

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
آنالیز سازه - زلزله 2345-6310 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1735-1677 پاییز 1396 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 زمستان 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|
 • pISSN: 1735-1669
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن غفوری آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن کمالیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال