فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میان رشته ای

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1607-2316 زمستان 1399 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نشریه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 2676-7317 پاییز و زمستان 1399 دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری
مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات 5764-2676 اردیبهشت 1400 دکتر حسین عزیزی نژاد
نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار زمستان 1399 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
مجله زمین ساخت 2676-4512 بهار 1399 دانشگاه بیرجند
نشریه فناوری آزمون های غیرمخرب بهار و تابستان 1399 انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
نشریه قطعه سازان صنعت تابستان 1399 شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
نشریه کارافن 2382-9796 بهار 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای
|
 • pISSN: 2676-4512
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
  مدیر مسئول: دکتر محمودرضا هیهات
  سردبیر: دکتر محمدمهدی خطیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهار 1399)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  صاحب امتیاز: شرکت فنی و مهندسی محور ماشین دوار
  مدیر مسئول: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  سردبیر: مهندس سید محمدرضا حسینی علی آباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (تابستان 1399)
 • pISSN: 2382-9796 eISSN: 2538-4430
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فنی و حرفه ای
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم صالحی عمران
  سردبیر: دکتر نعمت الله عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال