فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه باغبانی

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Horticultural Science and Technology 2322-1461 Winter 2020 انجمن علوم باغبانی ایران
Journal of Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Summer and Autumn 2020 دانشگاه بیرجند
Journal of Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 مرداد و شهریور 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مجله تغذیه گیاهان باغی 2645-4076 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شاهد
نشریه رستنیها 1608-4306 بهار و تابستان 1399 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 2008-8485 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه علوم باغبانی 2008-4730 تابستان 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه علوم و صنایع کشاورزی نیمه اول 1385 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علوم و فناوری پسته 2538-3094 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 پاییز 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 بهار 1399 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 1608-4306 eISSN: 2423-6608
  دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
  مدیر مسئول: دکتر حسین جعفری
  سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال