فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه باغبانی

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Horticultural Science and Technology 2322-1461 Winter-Spring 2019 انجمن علوم باغبانی ایران
Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Summer-Autumn 2019 دانشگاه بیرجند
Nuts 2383-319X Winter-Spring2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Ornamental Plants 2251-6433 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 مرداد و شهریور 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رستنیها 1608-4306 سال 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علوم باغبانی 2008-4730 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی ایران 2008-482X بهار 1398 دانشگاه تهران
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1395 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 تابستان 1397 انجمن علوم باغبانی ایران
علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
گیاه زراعی و تنش های محیطی 2538-6085 بهار و تابستان 1395 دانشگاه شهرکرد
|
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter-Spring2019)
 • pISSN: 2251-6433 eISSN: 2251-6441
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علی محمدی ترکاشوند
  سردبیر: دکتر روح انگیز نادری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1608-4306 eISSN: 2423-6608
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم ابراهیمی
  سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال نوزدهم شماره 2 (سال 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال