فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه باغبانی

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer-Autumn 2019 انجمن علوم باغبانی ایران
Horticulture and Postharvest Research 2588-4883 Winter-Spring 2020 دانشگاه بیرجند
Nuts 2383-319X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2383-3122 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 بهمن و اسفند 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رستنیها 1608-4306 1398 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
زراعت و اصلاح نباتات ایران 2008-8485 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علوم باغبانی 2008-4730 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی ایران 2008-482X پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم و فناوری پسته 2538-3094 بهار و تابستان 1398 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
علوم و فنون باغبانی ایران 1680-7154 تابستان 1398 انجمن علوم باغبانی ایران
علوم و فنون کشت های گلخانه ای 2008-9935 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
|
 • pISSN: 2322-1461 eISSN: 2588-3143
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم باغبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلام عباس اکبری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-319X eISSN: 2383-3416
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حسین عباسپور
  سردبیر: دکتر داراب حسنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 1608-4306 eISSN: 2423-6608
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
  مدیر مسئول: دکتر حسین جعفری
  سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 2 (1398)
 • pISSN: 2008-4730 eISSN: 2423-3986
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر رضا ولی زاده
  سردبیر: دکتر علی تهرانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال سی و سوم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال