فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم ترویج

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 زمستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه تعاون و روستا زمستان 1398 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
فصلنامه تعاون و کشاورزی 2008-5370 بهار 1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 2538-3426 بهار و تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 بهار 1399 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نشریه علوم ترویج و آموزش کشاورزی بهار و تابستان 1399 انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال