فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه توقف انتشار

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Lignocellulosic Products 2014 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Journal of Lignocellulose 2252-0287 2014 دانشگاه شهید بهشتی
مجله بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
مجله بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
نشریه توسعه پایدار جنگل 2383-2541 زمستان 1393 دانشگاه گیلان
پژوهشنامه علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
فصلنامه فن آوری های نوین کشاورزی 1391 دانشگاه زنجان
مجله مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
|
  • فصلنامه به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
    مدیر مسئول: دکتر علی نجفی نژاد
    سردبیر: دکتر حسین رسالتی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2014)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال