فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی مهندسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۲A مجله معماری و هنر 1735-5192 Autumn 2018 احمد زهادی
امنیت الکترونیک پاییز 1398 دکتر محمد قلم چی
امواج برتر 1735-4455 دی 1398 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
انجمن بتن ایران 1735-1987 پاییز 1398 انجمن بتن ایران
پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
پنجره پاییز 1396 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
پیام بهار 1393 دانشگاه تبریز
پیام مهندس 2008-8632 فروردین و اردیبهشت 1397 محمد پرورنده فریمانی
ترانسفورماتور زمستان 1397 مهندس آرش آقایی فر
تفکر معماری 5656-1735 فروردین 1399 موسسه مطالعات پارسیان
جلوه نقش بهار 1390 سید فرهاد آیت اللهی
جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
حفاظت و ساختمان 2008-207x مهر 1397 فرشید نوروزخانی
خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
دانش نما 1028-9747 مهر - آذر 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
دنیای پردازش اردیبهشت 1399 علی غفاری مرندی
دیدگاه مهندسین صنایع 1735-9015 تابستان 1390 مهندس ساحره الفت پور
راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
روش 1021-7630 تیر 1394 مهندس علی اکبر سعیدی کیا
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1735-5095 پاییز 1397 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
|
 • pISSN: 1735-4455
  ماهنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (دی 1398)
 • ماهنامه تخصصی, فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس رضا سرهادی
  سردبیر: مهندس مریم محمدی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (شهریور 1394)
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
  مدیر مسئول: سید محمدعلی سبحانی
  سردبیر: امین مقومی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (پاییز 1396)
 • فصلنامه علمی و فنی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: کاظم روفه گری نژاد
  سردبیر: عبدالمجید سجادی نایینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 37 (بهار 1393)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس آرش آقایی فر
  سردبیر: مهندس حرمت الله فیروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (فروردین 1399)
 • pISSN: 1028-9747
  ماهنامه فنی - تخصصی
  صاحب امتیاز: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  مدیر مسئول: مهندس عبدالله کوپایی
  سردبیر: دکتر عباس صنیع زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 277-279 (مهر - آذر 1397)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
 • pISSN: 1021-7630
  ماهنامه مهندسی صنایع
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 142 (تیر 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال