فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی برق

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
امنیت الکترونیک زمستان 1397 دکتر محمد قلم چی
امواج برتر 1735-4455 مرداد و شهریور 1398 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
ترانسفورماتور زمستان 1397 مهندس آرش آقائی فر
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
|
  • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس آرش آقائی فر
    سردبیر: مهندس حرمت الله فیروزی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال