فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی برق

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
امنیت الکترونیک پاییز 1398 دکتر محمد قلم چی
امواج برتر 1735-4455 دی 1398 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
ترانسفورماتور زمستان 1397 مهندس آرش آقایی فر
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
|
 • pISSN: 1735-4455
  ماهنامه مهندسی برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (دی 1398)
 • فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس آرش آقایی فر
  سردبیر: مهندس حرمت الله فیروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال