فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مهندسی برق

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه امنیت الکترونیک پاییز 1398 دکتر محمد قلم چی
ماهنامه امواج برتر 1735-4455 فروردین و اردیبهشت 1400 مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
فصلنامه ترانسفورماتور پاییز 1398 مهندس آرش آقایی فر
فصلنامه موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
هفته یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال