فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه آموزش و پژوهش

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
تیزهوشان تابستان 1393 دکتر مهدی شاگردی
راه المپیاد پانزدهم دی 1386 مهندس عباس ذوقی پور
رشد آموزش ابتدایی فروردین 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش پیش دبستانی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش تاریخ زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش جغرافیا پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش ریاضی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش زیست شناسی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش شیمی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش علوم اجتماعی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش فیزیک زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش قرآن تابستان 1394 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش متوسطه اردیبهشت 1393 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم) 1735-4951 زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد تکنولوژی آموزشی فروردین 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد جوانه پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
  سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
 • فصلنامه علمی,پژوهشی و فرهنگی,کودک و نوجوان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی شاگردی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1393)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر نعمت الله ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سید محسن میرباقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1394)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: فریبا کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال