فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد تکنولوژی آموزشی بهمن 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد مدیریت مدرسه زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رشد معلم بهمن 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر حیدر تورانی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 1 (زمستان 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
  سردبیر: سعیده باقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 327 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال