فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رشد تکنولوژی آموزشی فروردین 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد مدیریت مدرسه زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد معلم فروردین 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
  • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
    صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
    مدیر مسئول: دکتر مسعود فیاضی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 329 (فروردین 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال