فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
فصلنامه رشد آموزش ریاضی زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد فناوری آموزشی بهمن 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه زمستان 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد معلم بهمن 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
|
 • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
  صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
  مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
  سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمدابراهیم محمدی
  سردبیر: عظیم محبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 335 (بهمن 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال