فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تکنولوژی آموزشی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه آموزه زمستان 1384 سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
فصلنامه رشد آموزش ریاضی بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد فناوری آموزشی اردیبهشت 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه رشد مدیریت مدرسه بهار 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ماهنامه رشد معلم اردیبهشت 1400 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
فصلنامه مدارس کارآمد سال تحصیلی 89-88 موسسه توسعه مدارس کارآمد
|
  • فصلنامه آموزشی, پژوهشی, تربیتی
    صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
    مدیر مسئول: غلامرضا جنتیان
    سردبیر: سید مهدی آل صاحب فصول
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1384)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال