فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه پژوهش

۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آیین پژوهش 2423-6551 بهار و تابستان 1394 دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
تیزهوشان تابستان 1393 دکتر مهدی شاگردی
رشد آموزش شیمی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش علوم اجتماعی زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد آموزش قرآن تابستان 1394 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد جوانه پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رشد مدرسه زندگی فروردین 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
رهنامه پژوهش بهار و تابستان 1395 حوزه علمیه استان تهران
|
 • فصلنامه علمی,پژوهشی و فرهنگی,کودک و نوجوان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی شاگردی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (تابستان 1393)
 • فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر نعمت الله ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (زمستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر سید محسن میرباقری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (تابستان 1394)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: فریبا کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال