فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برنامه ریزی و توسعه

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فرهنگ تحول دی 1380 دبیرخانه شورای تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هفت شهر پاییز و زمستان 1397 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
|
  • دوفصلنامه عمران, بهسازی شهری (مرمت شهری)
    صاحب امتیاز: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
    مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ایزدی
    سردبیر: منا عرفانیان سلیم
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63-64 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال