فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه میراث فرهنگی

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Gilgamesh Spring 2019 آرش نورآقایی
THE ONE 2016 امیر زجاج روشنی
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
باستان شناسی منظر دریایی مرداد 1396 رامین ادیبی
تشریفات زمستان 1397 شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
سفر 1735-0638 بهمن 1398 همایون ذرقانی
طبیعت گردی و گردشگری مرداد و شهریور 1396 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
گیلگمش بهار 1398 آرش نورآقایی
مسافران زمستان 1396 مهندس سیاوش مسیحا
هفت جاده شهریور 1396 آرشین بختیاری
همشهری سرزمین من دی 1398 موسسه همشهری
|
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: سارا اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (Spring 2019)
 • ماهنامه اجتماعی, علمی و هنری به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر زجاج روشنی
  سردبیر: حسین زجاج روشنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (2016)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سید وحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • دوماهنامه هتلداری و گردشگری
  صاحب امتیاز: شرکت هتل بین المللی قصر طلایی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر افسانه سزاوار بندی
  سردبیر: دکتر فرید جواهرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1397)
 • دوماهنامه فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی به زبان فارسی، انگلیسی، روسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی خداشناس
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 89 (نوروز 1390)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-0638
  ماهنامه
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: همایون ذرقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (بهمن 1398)
 • pISSN: 2322-1135
  دوماهنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
 • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 9 (بهار 1398)
 • دوماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سیاوش مسیحا
  سردبیر: راضیه جویباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (زمستان 1396)
 • فصلنامه گردشگری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرشین بختیاری
  سردبیر: زهرا افضلی گروه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (شهریور 1396)
 • ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی
  صاحب امتیاز: موسسه همشهری
  مدیر مسئول: دکتر محمد مشاری
  سردبیر: علی رزاقی بهار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال