فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

۱۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۱۵ خرداد زمستان 1397 حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
آوین 1386 دکتر سید ضیاءالدین هاجری
تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1396 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
جهانگردان آذر 1395 سجاد محمدی
دادگر تابستان 1396 سید ابراهیم مروجی
ره آورد گیل بهمن و اسفند 1398 هوشنگ عباسی
زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
فرهنگ اسلامی مرداد و شهریور 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
گزارش میراث بهار و تابستان 1396 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
میراث شهاب 1029-4783 تابستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
|
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی, ادبیات داستانی
  صاحب امتیاز: دکتر سید ضیاءالدین هاجری
  مدیر مسئول: دکتر فریدون عبدلی فرد
  سردبیر: احمد وکیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (1386)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: محمدجواد مرادی نیا
  سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1396)
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  مدیر مسئول: محمدحسین طارمی
  سردبیر: موسی فقیه حقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1391)
 • فصلنامه تحلیلی , اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: سید ابراهیم مروجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1396)
 • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
  صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
  مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
  سردبیر: مهدی جمالی فر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
 • pISSN: 1735-3483
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, سیاسی, ادبی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (فروردین 1389)
 • pISSN: 1029-4783
  فصلنامه کتابشناسی و نسخه شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
  سردبیر: محمود طیار مراغی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام عبدالحمید معادیخواه
  سردبیر: ابوالفضل شکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 131-132 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال