فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاریخ

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ۱۵ خرداد زمستان 1398 حجت الاسلام دکتر سید حمید روحانی
فصلنامه باستان پژوه زمستان 1388 جهاد دانشگاهی
دو فصلنامه تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1397 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
ماهنامه ره آورد گیل خرداد و تیر 1399 هوشنگ عباسی
ماهنامه زمانه 1394 کانون اندیشه جوان
ماهنامه فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
ماهنامه فرهنگ اسلامی اسفند 1399 و فروردین 1400 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
دو ماهنامه گزارش میراث پاییز و زمستان 1397 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه میراث شهاب 1029-4783 زمستان 1398 دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نشریه میراث علمی اسلام و ایران 2322-3669 بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نشریه نامه ایران و اسلام زمستان 1391 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه نامه تاریخ پژوهان بهار 1390 انجمن تاریخ پژوهان
فصلنامه یاد بهار و تابستان 1398 بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
|
  • ماهنامه اندیشه, تاریخ و فرهنگ
    صاحب امتیاز: کانون اندیشه جوان
    مدیر مسئول: علیرضا نادعلی
    سردبیر: مهدی جمالی فر
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130-131 (1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال