فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه انرژی

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اقتصاد انرژی 1133-1563 آذر و دی 1397 انجمن اقتصاد انرژی ایران
انرژی خاورمیانه امروز 2423-3609 اسفند 1395 موسسه ارتباط گستران انرژی
بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
بهسامان مرداد 1381 سازمان بهره وری انرژی ایران
تازه های انرژی 2008-4137 1394 مهندس امین فغفوری آذر
جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سید مهدی آقایی
گستره انرژی 2008-2991 آبان و آذر 1398 حمیدرضا محمدی
نفت و انرژی اردیبهشت 1399 مهندس خشایار شکیبی
|
 • pISSN: 2008-4137
  ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس امین فغفوری آذر
  سردبیر: سید عماد حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (1394)
 • pISSN: 4102-1735
  ماهنامه خبری , تحلیلی , اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امید میرچولی
  سردبیر: امیرحسین تحقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (تیر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال