فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری و حسابرسی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
حسابدار 1735-0530 زمستان 1398 انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار رسمی اسفند 1398 جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس 1562-3378 اسفند 1398 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سید محسن هاشمی
|
 • pISSN: 1735-0530
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن حسابداران خبره ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی تقوی
  سردبیر: دکتر محسن قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 331 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1562-3378
  دوماهنامه اطلاع رسانی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
  مدیر مسئول: اکبر سهیلی پور
  سردبیر: دکتر یدالله مکرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (اسفند 1398)
 • pISSN: 2383-2452
  فصلنامه اطلاعات حسابداری و حسابرسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر سید محسن هاشمی
  سردبیر: دکتر محمدابراهیم محمدپورزرندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال