فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حسابداری و حسابرسی

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حسابدار 1735-0530 فروردین و اردیبهشت 1400 انجمن حسابداران خبره ایران
فصلنامه حسابدار رسمی خرداد 1400 جامعه ی حسابداران رسمی ایران
دو ماهنامه حسابرس 1562-3378 خرداد و تیر 1400 مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
نشریه حسابرسان داخلی 1396 انجمن حسابرسان داخلی ایران
فصلنامه حسابرسی فناوری اطلاعات 2383-2452 1396 دکتر سید محسن هاشمی
فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری بهار 1397 انجمن حسابداری ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال