فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بیمه

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آیینه شاغل زمستان 1380 سازمان بیمه بازنشستگی
افق بیمه آبان و آذر 1397 پژوهشکده بیمه
بیمه آسیا 0387-1735 بهار و تابستان 1387 شرکت سهامی بیمه آسیا
بیمه گر آذر 1398 رضا رستم وندی
بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
تازه های جهان بیمه 1735-6563 مرداد 1390 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
|
 • فصلنامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز: سازمان بیمه بازنشستگی
  مدیر مسئول: محمد شهریاری
  سردبیر: غلامرضا ارژنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (زمستان 1380)
 • pISSN: 1735-6563
  ماهنامه خبری , آموزشی
  صاحب امتیاز: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر نادر مظلومی
  سردبیر: دکتر علیرضا دقیقی اصلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (مرداد 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال