فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه نساجی و پوشاک

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه دنیای نساجی فروردین و اردیبهشت 1397 انجمن صنایع نساجی ایران
ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک تیر 1399 مهندس جمشید بصیری
ماهنامه نساجی امروز 1735-2177 خرداد 1399 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
دو ماهنامه نساجی کهن تیر 1399 مهندس بهنام قاسمی
ماهنامه کوک تیر 1396 غلامرضا صادق زاده
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال