فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع غذایی

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آرد و نان خرداد 1397 دکتر لطفعلی بخشی
بهکام 1681-8970 خرداد 1389 موسسه فرهنگی هنری سرواد
تغذیه و سلامتی 1398 موسسه تغذیه و سلامت مهیار
خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
دنیای تغذیه بهمن 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای سبز دوشنبه بیست و پنجم ماه 1391 مهندس عبدالغفار شجاع
سنبله 1024-3372 شهریور 1397 مهندس راییکا امین طاهری
شکرشکن مهر 1386 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران) 1680-1350 دی و بهمن 1398 نشرآوران اقتصاد سبز
صنایع قند ایران آذر، دی، بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع قند و شکر ایران
صنعت مرغداری 3518-1024 آبان و آذر 1393 مرادعلی زهری
صنعت نوین مرغداری فروردین و اردیبهشت 1398 شرکت تعاونی مرغداران مرکز
غذا 2008-2894 بهمن 1396 اعظم ساعت
فناوری نوین غذا آذر و دی 1396 موسسه دنیای هنر پردیس
گل چین تغذیه و تندرستی مهر و آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
نگاشته نیمه تیر الی نیمه مرداد 1397 سحر قنبری
کشاورزی و غذا مرداد و شهریور 1398 مهندس محمودرضا عیسی خانی
|
 • pISSN: 1681-8970
  ماهنامه تخصصی صنایع غذایی ایران به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری سرواد
  مدیر مسئول: ناهید ایمانی تهرانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (خرداد 1389)
 • ماهنامه علمی, پژوهشی, خبری ,آموزشی
  صاحب امتیاز: موسسه تغذیه و سلامت مهیار
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس زهره مهدیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 157 (1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
 • pISSN: 1024-3372
  ماهنامه تحلیلی, علمی, فنی, کشاورزی و زیست محیطی
  صاحب امتیاز: مهندس راییکا امین طاهری
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدعلی امین طاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 263 (شهریور 1397)
 • ماهنامه خبری, تخصصی
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  مدیر مسئول: مهدی خلفی
  سردبیر: شکور آرین خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1386)
 • pISSN: 2008-2894
  ماهنامه تحلیلی , آموزشی و پژوهشی
  صاحب امتیاز: اعظم ساعت
  مدیر مسئول: دکتر احمد قاسم
  سردبیر: اردلان آزاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 119 (بهمن 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال