فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع دستی

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه صنایع دستی دی 1383 سازمان صنایع دستی ایران
|
  • ماهنامه صنایع دستی ایران
    صاحب امتیاز: سازمان صنایع دستی ایران
    مدیر مسئول: رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
    سردبیر: سلمان طاهرنژاد
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (دی 1383)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال