فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه صنایع هوایی و هوانوردی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
پیک هوافضا 1735-5389 تابستان و پاییز 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صنایع هوافضا بهمن 1398 سازمان صنایع هوافضا
صنایع هوایی 1023-5981 دی 1398 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع هوایی)
هواپیما 2008-2037 دی 1397 مسعود حبیبی قهرمان نژاد
|
 • pISSN: 1683-6022
  ماهنامه خلبانی , هواپیما
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اکبر کوکب زاده
  سردبیر: علیمحمد کوکب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 176-177 (آبان 1390)
 • ماهنامه علمی, خبری, تحلیلی به زبان فارسی ، انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان صنایع هوافضا
  مدیر مسئول و سردبیر: سازمان صنایع هوافضا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 140 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1023-5981
  ماهنامه علمی - خبری - آموزشی
  صاحب امتیاز: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع هوایی)
  مدیر مسئول: مهندس عبدالکریم بنی طرفی
  سردبیر: دکتر رضا خاکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 324 (دی 1398)
 • pISSN: 2008-2037
  دوماهنامه اطلاع رسانی, خبری, تحلیلی و پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مسعود حبیبی قهرمان نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال