فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه برق و الکترونیک

۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
برق 1477-1561 بهار 1382 وزارت نیرو
برق و قدرت 1735-5648 تیر 1394 مهندس محمدحسین دهقان
صنعت باتری ایران پاییز 1386 شرکت سهامی باتری سازی نیرو
صنعت برق پاییز 1394 دفتر روابط عمومی سازمان توانیر
صنعت صدا و تصویر 1735-8388 اسفند 1398 مهندس فرهاد جوادی اقدم
مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
موج سوم پاییز و زمستان 1395 جواد بزرگی
نیرو فروز آذر 1397 رامین خرمی اجیرلو
کهربا 2322-3723 زمستان 1398 انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
|
 • فصلنامه باتری
  صاحب امتیاز: شرکت سهامی باتری سازی نیرو
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی طباطبایی منش
  سردبیر: دکتر حسن جوانشیر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (پاییز 1386)
 • فصلنامه علمی - تخصصی صنعت برق
  صاحب امتیاز: دفتر روابط عمومی سازمان توانیر
  مدیر مسئول: بیژن قاسمی
  سردبیر: رویا احمدی آهنگر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 175 (پاییز 1394)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه دانش و نوآوری کیا
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس علی اکبر سعیدی کیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (دی 1393)
 • فصلنامه اختصاصی صنعت برق
  صاحب امتیاز: رامین خرمی اجیرلو
  سردبیر: رضا شهباززاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (آذر 1397)
 • pISSN: 2322-3723
  فصلنامه علوم پایه و فنی و مهندسی - صنعت برق
  صاحب امتیاز: انجمن علمی و آموزشی نواندیشان
  مدیر مسئول: مهدی عارف خیابانی
  سردبیر: امین شیخ نجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 26 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال