فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ریخته گری

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه چدن و فولاد آبان و آذر 1398 مهندس جعفر نیکنام مطلق
ویژه نامه ریخته گری 3897-1028 بهمن 1390 جامعه ریخته گران ایران
دو ماهنامه قالب سازان اسفند 1397 جامعه قالبسازان ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال