فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه تاسیسات

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه پمپ پاییز و زمستان 1396 شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
فصلنامه پیام خانه تاسیسات یزدا آذر و دی 1392 مهندس رئوف کویلی
ماهنامه پیشگامان تاسیسات اسفند 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
ماهنامه تهویه مطبوع 1726-9431 شهریور 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه تهویه و تاسیسات 2345-6345 مهر 1399 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ماهنامه تهویه و تبرید 1735-5648 شهریور 1400 مهندس محمدحسین دهقان
فصلنامه توسعه تاسیسات و تجهیزات 1735-0158 زمستان 1399 انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
مجله چیلر و برج خنک کن مهر 1398 مهندس خشایار شکیبی
ماهنامه راهنمای جامع صنعت تهویه و تاسیسات 2251-6778 بهمن 1393 مینا سازان یزدا
صنایع تبرید و تهویه مطبوع مهر 1397 شرکت مبتکران سرمایش و گرمایش عصر امروز
مجله صنعت آسانسور 2251-6778 شهریور 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
دو فصلنامه صنعت پمپ بهار و تابستان 1396 مهندس تقی رحیمیان مشهدی
ماهنامه صنعت تاسیسات مرداد 1399 مهندس سید مجتبی طباطبایی
ماهنامه صنعت تهویه مطبوع اسفند 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه صنعت لوله 2251-6778 شهریور 1400 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه مبدل گرمایی 1735-7969 شهریور 1400 مهندس خشایار شکیبی
|
 • فصلنامه فنی, آموزشی در زمینه طراحی, تولید و بهره برداری انواع پمپ
  صاحب امتیاز: شرکت صنایع پمپ ایران (سهامی خاص)
  مدیر مسئول: دکتر میربیوک احقاقی
  سردبیر: مهندس سید بهزاد مبین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (پاییز و زمستان 1396)
 • pISSN: 1726-9431
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 221 (شهریور 1400)
 • pISSN: 2251-6778
  ماهنامه خبری ,تحلیلی, اطلاع رسانی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول و سردبیر: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (شهریور 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال