فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه حمل و نقل

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بندر و دریا 1023-5957 بهمن و اسفند 1398 سازمان بنادر و دریانوردی
به هنگام زمستان 1398 علی شریفی قزوینی
پیام پیارک پاییز و زمستان 1388 مجمع جهانی راه
پیام دریا 1027-1058 مهر و آبان 1398 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
ترابران 1827-5151 فروردین 1399 موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
چهارراه آبان 1396 دکتر علی جهاندیده
حمل و نقل محور توسعه بهار 1393 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
حمل و نقل و توسعه بهمن 1398 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
دستاوردهای نوین حمل و نقل پاییز 1398 مهندس میلاد کاظم پور
راه ابریشم بهمن و اسفند 1398 وزارت راه و شهرسازی
راهبران آذر و دی 1398 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سرعت اسفند 1398 و فروردین 1399 سینا گیلانی
صنعت حمل و نقل 1017-0707 اسفند 1398 علی ذرقانی
ماشین 1024-4359 اردیبهشت و خرداد 1399 سید فخرالدین شبیری
|
 • pISSN: 1027-1058
  ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: رضا براتی
  سردبیر: بهروز قهرمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 256 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 1827-5151
  ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ترابران اندیشه فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: پریوا عروج نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 174 (فروردین 1399)
 • ماهنامه سفر, گردشگری و صنعت حمل و نقل
  صاحب امتیاز: موسسه همراهان جاده های سبز
  مدیر مسئول: علی محمدی گل گلاب
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 167 (اسفند 1398)
 • ماهنامه علمی, فنی, آموزشی, خبری
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید ابوالفضل بهره دار
  سردبیر: مهندس اردشیر احمدزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (بهمن 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال