فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه نفت و پتروشیمی

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
دو فصلنامه بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
ماهنامه پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
تجهیزات و تاسیسات نفت اسفند 1387 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
نشریه دستاورد صنعت 2423-5768 خرداد و تیر 1400 سید مهدی آقایی
فصلنامه شعله بهار 1391 انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
ماهنامه شمس تیر 1385 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
دو هفته نامه صنعت نفت 1735-3084 نیمه اول و دوم بهمن 1398 مهندس حسین معصومی
ماهنامه عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
ماهنامه عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
ماهنامه نفت پارس خرداد 1389 شرکت نفت پارس
ماهنامه نفت و انرژی مهر 1400 مهندس خشایار شکیبی
ماهنامه نفت و پالایش 2322-4886 مهر 1400 سارا ذبیحی
ماهنامه نفت و روغن 5656-1735 فروردین و اردیبهشت 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
ماهنامه نفت، گاز و انرژی 2251-6182 آذر 1399 مهندس محمد چاقری
|
 • دوماهنامه نفت, گاز, پتروشیمی و انرژی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: مهندس فرشید مومنی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (اسفند 1387)
 • فصلنامه علمی تخصصی شیمی و نفت
  صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
  مدیر مسئول: مهندس فرشید محمودی
  سردبیر: مهندس مسعود بهاور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال