فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه نفت و پتروشیمی

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بازاریابی راهبردی اسفند 1393 اسماعیل شجاع
بهساز انرژی پاییز و زمستان 1385 مهندس محمدعلی شریعتمداری
پیام شمنا خرداد 1393 شرکت ملی نفتکش ایران
تجهیزات و تاسیسات نفت اسفند 1387 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
دستاورد صنعت 2423-5768 فروردین و اردیبهشت 1398 سید مهدی آقایی
شعله بهار 1391 انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
شمس تیر 1385 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
صنعت نفت 1735-3084 نیمه اول و دوم آذرماه 1398 مهندس حسین معصومی
عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
نفت پارس خرداد 1389 شرکت نفت پارس
نفت و انرژی اردیبهشت 1399 مهندس خشایار شکیبی
نفت و پالایش 2322-4886 اسفند 1398 موسسه ساری رسانا پارس
نفت و روغن 5656-1735 فروردین و اردیبهشت 1396 موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
نفت، گاز و انرژی 2251-6182 اسفند 1398 مهندس محمد چاقری
|
 • دوماهنامه نفت, گاز, پتروشیمی و انرژی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات آینده نگر پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  سردبیر: مهندس فرشید مومنی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (اسفند 1387)
 • فصلنامه علمی تخصصی شیمی و نفت
  صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
  مدیر مسئول: مهندس فرشید محمودی
  سردبیر: مهندس مسعود بهاور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • ماهنامه تخصصی, علمی, آموزشی
  صاحب امتیاز: شرکت نفت پارس
  مدیر مسئول: محمدحسین نورشاهی
  سردبیر: آصف نیا آریانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (خرداد 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال