فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه چوب و کاغذ

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه صنایع چوب و کاغذ 1735-1588 شهریور 1400 مهندس فاطمه رحیمی
نشریه صنعت چوب ایران 1398 مهندس عباس صدقی
|
  • فصلنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس صدقی
    سردبیر: مهندس محمد عباسیان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال