فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه چرم و کفش

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه بازار چرم و کفش 1735-0980 بهمن 1399 امیرهوشنگ وطن دوست
مجله صنعت چرم بهمن و اسفند 1398 انجمن صنایع چرم ایران
ماهنامه صنعت کفش 1735-1359 دی و بهمن 1399 جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
ماهنامه کفش تبریز 2251-7847 آذر 1399 انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
|
 • دوماهنامه فنی, مهندسی,آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن صنایع چرم ایران
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع چرم ایران
  مدیر مسئول: حسن نصیریان
  سردبیر: فیروزه دستیار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (بهمن و اسفند 1398)
 • pISSN: 2251-7847 eISSN: 2251-7839
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: محمدحسین آخوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (آذر 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال