فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه چرم و کفش

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه بازار چرم و کفش 1735-0980 خرداد 1400 امیرهوشنگ وطن دوست
مجله صنعت چرم آذر و دی 1399 انجمن صنایع چرم ایران
ماهنامه صنعت کفش 1735-1359 خرداد و تیر 1400 جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
ماهنامه کفش تبریز 2251-7847 شهریور 1400 انجمن صنفی کارآفرینان صنعت کفش تبریز
|
  • دوماهنامه فنی, مهندسی,آموزشی, پژوهشی و اطلاع رسانی انجمن صنایع چرم ایران
    صاحب امتیاز: انجمن صنایع چرم ایران
    مدیر مسئول: حسن نصیریان
    سردبیر: فیروزه دستیار
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آذر و دی 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال