فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری های نوین

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فضای نانو فروردین و اردیبهشت 1388 حسین صالحی وزیری
فناوری نانو اسفند 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
فناوری نوین اردیبهشت و خرداد 1387 اصغر مصاحب نیا
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
    مدیر مسئول: علی محمد سلطانی
    سردبیر: عماد احمدوند
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 269 (اسفند 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال