فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فناوری های نوین

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فضای نانو فروردین و اردیبهشت 1388 حسین صالحی وزیری
فناوری نانو مهرماه 1398 ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)
فناوری نوین اردیبهشت و خرداد 1387 اصغر مصاحب نیا
|
  • ماهنامه
    صاحب امتیاز: ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری (ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)
    مدیر مسئول: علی محمد سلطانی
    سردبیر: عماد احمدوند
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 264 (مهرماه 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال