فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
آینه خیال بهمن و اسفند 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
آینه هنر آبان 1391 جامعه اسلامی هنرمندان
اندیشه ایرانشهر زمستان 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
با ترانه آذر و دی 1398 آزاده ربانی
بارثاوا نوروز 1399 علی رزاقی بهار
بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
پیام چارسو بهار 1397 پژند سلیمانی
پیل بان انیمیشن 1735-2843 آذر 1390 امیرمسعود علمداری
ترمه آذر 1394 شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
تفکر معماری 5656-1735 فروردین 1399 موسسه مطالعات پارسیان
تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
چیدمان 2322-438x زمستان 1395 موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
دوربین عکاسی 15 دی تا 15 بهمن 1391 مسعود امیرلویی
راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
رشد آموزش هنر 4846-1735 زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محبوبه رضایی موید
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (بهمن 1397)
 • ماهنامه تئاتر, سینما و ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رزاقی بهار
  سردبیر: سروش مظفرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (نوروز 1399)
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام عرب وند
  سردبیر: امیر طلوع کیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تیر 1398)
 • فصلنامه سینما و تئاتر به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: پژند سلیمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (بهار 1397)
 • pISSN: 1735-2843
  ماهنامه سینما, گرافیک, کاریکاتور
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیرمسعود علمداری
  سردبیر: محمدتقی فهیم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 112 (آذر 1390)
 • ماهنامه آموزش مهارت های فنی و هنری
  صاحب امتیاز: شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
  مدیر مسئول: پریسا زحمتکش
  سردبیر: مرجان بذرافکن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (آذر 1394)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (فروردین 1399)
 • pISSN: 2322-438x
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
  مدیر مسئول: حمیدرضا صالحیه یزدی
  سردبیر: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1395)
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال