فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه ۷ دانگ بهمن 1397 محبوبه رضایی موید
ماهنامه آینه خیال بهمن و اسفند 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه آینه هنر آبان 1391 جامعه اسلامی هنرمندان
فصلنامه اندیشه ایرانشهر زمستان 1396 دفتر پژوهش های فرهنگی
ماهنامه با ترانه آذر و دی 1398 آزاده ربانی
ماهنامه بارثاوا نوروز 1399 علی رزاقی بهار
فصلنامه بوم 2345-4857 بهار و تابستان 1396 امیر حمزه ثقفی
ماهنامه پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
فصلنامه پیام چارسو بهار 1397 پژند سلیمانی
ماهنامه پیل بان انیمیشن 1735-2843 آذر 1390 امیرمسعود علمداری
ماهنامه ترمه آذر 1394 شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
نشریه تفکر معماری 5656-1735 مهر 1400 موسسه مطالعات پارسیان
دو هفته نامه تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
فصلنامه چیدمان 2322-438x زمستان 1395 موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
فصلنامه حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
فصلنامه خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
فصلنامه خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
ماهنامه دوربین عکاسی 15 دی تا 15 بهمن 1391 مسعود امیرلویی
ماهنامه راه و ساختمان 1728-6166 بهمن 1397 موسسه عمران توسعه افق فرتاک
فصلنامه رشد آموزش هنر 4846-1735 پاییز 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
|
 • ماهنامه آموزش مهارت های فنی و هنری
  صاحب امتیاز: شرکت فرهنگ سازان آینده تهران
  مدیر مسئول: پریسا زحمتکش
  سردبیر: مرجان بذرافکن
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (آذر 1394)
 • pISSN: 5656-1735
  دوماهنامه هنر و دانش معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات پارسیان
  مدیر مسئول: مهندس محمدحسین دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (مهر 1400)
 • pISSN: 2322-438x
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
  مدیر مسئول: حمیدرضا صالحیه یزدی
  سردبیر: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1395)
 • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
  مدیر مسئول: ایمان افسریان
  سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1728-6166
  ماهنامه مدیریت پروژه, عمران, معماری و شهرسازی
  صاحب امتیاز: موسسه عمران توسعه افق فرتاک
  مدیر مسئول: پوریا مهدوی
  سردبیر: محمدرضا رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145 (بهمن 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال