فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنر (عمومی)

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آینه خیال بهمن و اسفند 1388 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
آینه هنر آبان 1391 جامعه اسلامی هنرمندان
پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
چیدمان 2322-438x زمستان 1395 موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
خیال 2480-1684 بهار و تابستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
رشد آموزش هنر 4846-1735 زمستان 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
روانشناسی و هنر پاییز 1398 دکتر هومن نامور
زیباشناخت 1735-4579 بهار 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سوره اندیشه مهر و آبان 1394 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
سکه های شرقی پاییز و زمستان 1395 امیرحسین معینی
فصلنامه هنر 1726-3794 بهار و تابستان 1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گلستان هنر زمستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
نقاشان امروز زمستان 1396 حمید توکلی
هنر آگه اردیبهشت و خرداد 1397 فرید امین الاسلام
هنربان دی و بهمن 1397 محمد خراسانی زاده
هنرنامه 697x-1608 تابستان 1384 دانشگاه هنر
کتاب ماه هنر 1735-6784 خرداد 1393 خانه کتاب
|
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام عرب وند
  سردبیر: امیر طلوع کیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تیر 1398)
 • pISSN: 2322-438x
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری توسعه آسمان هنر
  مدیر مسئول: حمیدرضا صالحیه یزدی
  سردبیر: دکتر علی اکبر شریفی مهرجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-4579
  فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  سردبیر: دکتر سجاد سلیمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (بهار 1392)
 • دوماهنامه علوم انسانی و جامعه و فرهنگ و آموزش و پژوهش
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: محسن مومنی شریف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86-87 (مهر و آبان 1394)
 • pISSN: 697x-1608
  فصلنامه هنر به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سید حسن شهرستانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1384)
 • pISSN: 1735-6784
  ماهنامه تخصصی, اطلاع رسانی, نقد و بررسی کتاب و هنری
  صاحب امتیاز: خانه کتاب
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 189 (خرداد 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال