فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه سینما

۱۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه بارثاوا نوروز 1399 علی رزاقی بهار
فصلنامه پیام چارسو بهار 1397 پژند سلیمانی
فصلنامه حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
مجله سینما و ادبیات 1735-2924 فروردین 1399 همایون خسروی دهکردی
ماهنامه صنعت سینما 1684-4556 فروردین 1395 شهرام جعفری نژاد
فصلنامه فارابی 3126-1022 تابستان 1396 بنیاد سینمایی فارابی
ماهنامه فرهنگ و سینما 1023-7410 مهر 1394 پرویز صمدی مقدم
ماهنامه فیلم 1019-6382 شهریور 1400 پویا مهرابی
ماهنامه فیلم نگار مرداد 1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماهنامه فیلم کوتاه بهمن 1388 امیر لطفیان
مجله فیلمخانه 2383-4110 بهار و تابستان 1396 سید علیرضا رسولی نژاد
ماهنامه گوشه و کنار آذر و دی 1392 پرویز صمدی مقدم
ماهنامه نقد سینما 8042-1023 مرداد 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
ماهنامه نقش آفرینان اردیبهشت 1390 شکوه جیرودی
ماهنامه هفت نوروز 1387 احمد طالبی نژاد
ماهنامه هنر و تجربه اسفند 1398 و فروردین 1399 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
|
  • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
    مدیر مسئول: ایمان افسریان
    سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال