فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه عکاسی

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
ماهنامه دوربین عکاسی 15 دی تا 15 بهمن 1391 مسعود امیرلویی
فصلنامه عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
ماهنامه عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلویی
فصلنامه عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
مجله عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
دو فصلنامه نور رویایی 2345 -2072 1396 رامین کاکاوند
|
  • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
    مدیر مسئول: ایمان افسریان
    سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال