فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه گرافیک

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
سگال 1774-1735 تابستان 1387 فرزاد وثوقی
گرافیک و چاپ زمستان 1387 بهرام عفراوی
نشان پاییز و زمستان 1398 ساعد مشکی
|
 • pISSN: 1774-1735
  فصلنامه طراحی گرافیک بین المللی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فرزاد وثوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1387)
 • فصلنامه طراحی گرافیک, ارتباطات بصری, دیزاین به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساعد مشکی
  سردبیر: مجید عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال