فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنرهای تجسمی

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو هفته نامه تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
فصلنامه حرفه: هنرمند زمستان 1398 موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
ماهنامه گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
فصلنامه هنرهای تجسمی 5836-1029 اردیبهشت 1389 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
|
  • فصلنامه هنرهای تصویری (عکاسی, نقاشی, هنرجدید و نویسنده)
    صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو
    مدیر مسئول: ایمان افسریان
    سردبیر: زیرنظر شورای نویسندگان
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال