فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه هنرهای نمایشی

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بارثاوا آبان 1398 علی رزاقی بهار
صحنه اسفند 86-فروردین 87 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
نمایش 1735-0190 دی 1398 انجمن هنرهای نمایشی ایران
هنر و تجربه بهمن 1398 موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
هنرمند 25 فروردین 1393 شرکت جهان سبز
|
 • ماهنامه تئاتر, سینما و ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی رزاقی بهار
  سردبیر: سروش مظفرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (آبان 1398)
 • pISSN: 1735-0190
  ماهنامه تخصصی تئاتر
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: شهرام کرمی
  سردبیر: نصرالله قادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 244 (دی 1398)
 • ماهنامه سینما و تئاتر
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنر و تجربه سینمای ایرانیان
  مدیر مسئول: امیرحسین علم الهدی
  سردبیر: کیوان کثیریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهمن 1398)
 • هفته نامه سینما, تئاتر, ادبیات, موسیقی و هنر های تجسمی
  صاحب امتیاز: شرکت جهان سبز
  مدیر مسئول: مهدیه احمدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (25 فروردین 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال