فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه بهداشت و درمان

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آزمایشگاه و تشخیص 2252-066x زمستان 1398 انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آموزش دندانپزشکی بهمن و اسفند 1384 دکتر بهزاد حسینی
اتاق سبز دی 1393
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
انجمن فیزیوتراپی ایران 1388 انجمن فیزیوتراپی ایران
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
بهداشت پوست و مو پاییز 1389 دکتر پرویز طوسی
بهداشت جهان 0252-5365 تابستان 1389 مرکز نشر دانشگاهی
بهداشت خانواده 0252-5356 زمستان 1398 انجمن سلامت خانواده ایران
بهداشت روان 8167-1735 بهار 1398 دکتر حسین عسگری
بهداشت روان و جامعه 2800-1735 1398 رضا رستمی
بهداشت زنان بهار 1394 دکتر الف. نجم الهدی
بهورز 1735-8558 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پرتو بصیر آذر و دی 1398 مرکز چشم پزشکی بصیر
پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشکاه علوم پزشکی ایران
پزشکان گیل مرداد 1398 دکتر محمدتقی یحیی جوزی(مسعود جوزی)
پزشکی امروز زنان پاییز و زمستان 1398 روشنک قطبی
|
 • pISSN: 2252-066x
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد صاحب الزمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • pISSN: 0252-5356
  فصلنامه بهداشت خانواده
  صاحب امتیاز: انجمن سلامت خانواده ایران
  مدیر مسئول: دکتر صفیه شهریاری افشار
  سردبیر: حمیدرضا افسری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (زمستان 1398)
 • pISSN: 8167-1735
  فصلنامه آموزشی, روانپزشکی, روانشناسی, اجتماعی, تربیتی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حسین عسگری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 66 (بهار 1398)
 • ماهنامه پزشکی, آموزشی, پژوهشی
  صاحب امتیاز: دکتر الف. نجم الهدی
  مدیر مسئول: دکتر المیرا نیک خلق
  سردبیر: فهیمه مزینانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-8558
  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسن خدایی
  سردبیر: دکتر سیدکاظم فرهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 104 (بهار 1399)
 • دوماهنامه چشم پزشکی
  صاحب امتیاز: مرکز چشم پزشکی بصیر
  مدیر مسئول: دکتر احمد شجاعی باغینی
  سردبیر: دکتر عباس ابوالحسنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 5256-1560
  ماهنامه علمی, پزشکی, اجتماعی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علیرضا مدرس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (مرداد 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال